Beleggen is een populair middel om op lange termijn vermogen op te bouwen en financiële doelen te bereiken. De meest gangbare beleggingsstrategieën zijn aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. Er zijn echter nog veel andere beleggingsstrategieën die minder bekend zijn maar wel interessant kunnen zijn voor investeerders die op zoek zijn naar meer diversificatie en rendement. In dit artikel bespreken we een aantal van deze nog onbekende beleggingsstrategieën.

Beleggen in winkelpanden

Een beleggingsstrategie die misschien niet zo bekend is, is beleggen in winkelvastgoed door bijvoorbeeld te beleggen in supermarkten. Deze strategie is vooral interessant voor beleggers die geïnteresseerd zijn in vastgoedbeleggingen. Winkelpanden zijn een populaire keuze vanwege de stabiele huurinkomsten en het potentieel voor waardevermeerdering op lange termijn. Bovendien kan het beleggen in winkelpanden een goede hedge zijn tegen inflatie, aangezien de huurcontracten vaak jaarlijkse huurstijgingen bevatten. Het belangrijkste risico bij deze strategie is natuurlijk het faillissement van de huurder, dus het is van groot belang om de kredietwaardigheid van potentiële huurders grondig te onderzoeken en te zorgen voor een diversificatie van huurders om het risico te spreiden.

Beleggen in peer-to-peer leningen

Een andere nog relatief onbekende beleggingsstrategie is het beleggen in peer-to-peer leningen. Dit houdt in dat een investeerder geld uitleent aan particulieren via een online platform, waarbij de rente over deze leningen de bron van inkomsten is voor de investeerder. Deze strategie kan een hoog rendement opleveren, maar is ook risicovol omdat de leners mogelijk niet in staat zijn om hun leningen terug te betalen. Het is daarom belangrijk om een grondige analyse uit te voeren van de kredietwaardigheid van de leners en te investeren in een divers portfolio van leningen om het risico te spreiden.

Beleggen in groene obligaties

Een relatief nieuwe beleggingsstrategie is het beleggen in groene obligaties. Dit zijn obligaties die worden uitgegeven door bedrijven of instellingen om duurzame projecten te financieren, zoals windmolenparken of zonnepanelen. Deze obligaties bieden vaak een lagere rente dan traditionele obligaties, maar zijn aantrekkelijk voor investeerders die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Bovendien kunnen deze obligaties een goede hedge zijn tegen toenemende regelgeving op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering.

Beleggen in kunst

Een andere interessante en nog relatief onbekende beleggingsstrategie is het beleggen in kunst. Kunst kan een waardevolle investering zijn omdat de waarde van kunstwerken over het algemeen stijgt naarmate de tijd verstrijkt. Er zijn echter ook risico’s verbonden aan deze strategie, omdat de waarde van kunstwerken sterk kan fluctueren en afhankelijk is van factoren zoals de reputatie van de kunstenaar, de authenticiteit van het kunstwerk en de vraag van de markt. Het is daarom belangrijk om een grondige kennis te hebben van de kunstmarkt en de reputatie van de kunstenaars waarin wordt geïnvesteerd. Ook is het belangrijk om een kunstverzekering af te sluiten om de investering te beschermen tegen eventuele schade of verlies.

Er zijn veel verschillende beleggingsstrategieën beschikbaar en investeerders kunnen overwegen om hun portefeuille te diversifiëren door te investeren in nog onbekende strategieën. Het is echter belangrijk om te onthouden dat elke strategie risico’s met zich meebrengt en dat het van groot belang is om een grondige analyse te doen van de markt en het potentiële rendement voordat er wordt geïnvesteerd. Het is ook belangrijk om een gediversifieerde portefeuille op te bouwen om het risico te spreiden en om regelmatig de portefeuille te herzien en aan te passen om te zorgen voor een optimaal rendement.