Het Nederlandse pensioenstelsel wordt al decennialang wereldwijd geroemd. De automatische opbouw van recht op AOW voor alle inwoners en werkenden en de opbouw van een aanvullend werkgeverspensioen geven een grote kans op een comfortabel pensioen. Maar het is ook al langer bekend dat de oude regeling niet toekomstbestendig was, onder meer door de vergrijzende bevolking en veranderde arbeidsmarkt. Daarom is per 1 juli 2023 – met een inwerkingtreding met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 – de nieuwe Pensioenwet van kracht. Welke invloed heeft de AEX hier eigenlijk op?

Een korte uitleg over het oude en het nieuwe pensioenstelsel

In het oude pensioenstelsel steeg de premie met de leeftijd, en bood het pensioenfonds een gegarandeerde pensioenuitkering uit een grote, collectieve pensioenpot. In plaats van daarvan, is er in het nieuwe stelsel sprake van individuele pensioenpotjes. In het oude systeem werd de gezamenlijke pensioenpot onder meer belegd in obligaties en aandelen op bijvoorbeeld de AEX om een bepaald rendement te behalen om de afgesproken pensioenen te kunnen uitkeren. In het nieuwe systeem wordt je persoonlijke potje belegd, en is de pensioenregelingen meer gebaseerd op premie-inleg. De hoogte van individuele pensioenen zijn afhankelijker van rente en rendement door bijvoorbeeld beleggen via de AEX.

Hoogte toekomstige pensioenen onzekerder in nieuwe stelsel

Dit maakt de hoogte van toekomstige pensioenen onzekerder. Het stelsel is veranderd om sneller mee te kunnen bewegen met economische voorspoed. Maar je pensioen kan ook lager uitvallen als het economisch minder gaat vanaf het moment van je pensioendatum. Waar in het oude systeem vaak sprake was van ongeveer zeventig procent van je laatstverdiende loon, is in het nieuwe systeem slechts dertig procent gegarandeerd. 

Zelf extra aanvullend pensioen opbouwen met een lijfrente

Wil je de kans op een comfortabel pensioen vergroten? Dan is het verstandig om regelmatig je pensioenopbouw te checken, en zelfstandig extra aanvullend pensioen opbouwen. Dit is onder meer mogelijk met Evi pensioen beleggen

Hoe dat zit? Wettelijk mag je volgens de nieuwe Pensioenwet vanaf 2023 maximaal dertig procent van je inkomsten opzijzetten voor een pensioen in een lijfrente. Je mag dit nu dan aftrekken voor de inkomstenbelasting, en hoeft er nu nog geen belasting over te betalen. Bijna niemand haalt deze maximale inleg van dertig procent bij opbouw van een aanvullend pensioen via een werkgever bij een pensioenfonds. Haast iedereen zal nog zogenoemde beschikbare jaarruimte hebben (het pensioenbedrag dat je maximaal opzij mag zetten minus het daadwerkelijk gespaarde jaarlijkse bedrag).

Tip: Wil je extra geld voor later opzij zetten voor je pensioen? Zorg dan dat je dit uiterlijk 31 december van het lopende jaar in een lijfrente stort of inlegt. Mocht dit niet gaan, dan kun je het jaar dat erop volgt wel nog de zogeheten reserveringsruimte benutten (jaarruimte van voorgaande jaren).