Een vermogensbeheerder is iemand die je geld beheert en die daarbij rekening moet houden met een aantal doelstellingen. Het hoofddoel is het vermogen doen groeien op basis van een beleggingsstrategie die past binnen het profiel. Dat wil zeggen: met de juiste hoeveelheid risico en conform extra wensen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Hoewel deze professionals vaak zorgvuldig zijn in hun beslissingen, kan het soms gebeuren dat ze onder de verwachtingen presteren. Als dit gebeurt, zijn er een aantal stappen die je kunt ondernemen.

Gesprek aangaan met de vermogensbeheerder

Het eerste wat je kan doen als je niet tevreden bent over de prestaties van de vermogensbeheerder, is hierover het gesprek aangaan. Praat over de zorgen en vraag hoe de beheerder van plan is om de situatie te verbeteren. Misschien is er een specifiek beleggingsbesluit waar je het niet eens mee bent of vind je dat de vermogensbeheerder te veel of te weinig risico’s heeft genomen. Het is belangrijk om eerst met je vermogensbeheerder te praten voordat je verdere stappen onderneemt. Mogelijk kan de vermogensbeheerder de situatie nog bijsturen.

Soms kan het zijn dat we de lat te hoog hebben gelegd of dat de economische omstandigheden nu eenmaal heel onvoorzienbaar waren. Het is niet altijd even makkelijk om de koers te voorspellen. Het is belangrijk om realistisch te zijn over de prestaties van je portefeuille en om te onthouden dat beleggen altijd een risico inhoudt. Bespreek daarom ook de verwachtingen met de vermogensbeheerder.

Second opinion vragen

Als je nog altijd ontevreden bent, kan je overwegen om een second opinion te vragen aan een andere vermogensbeheerder. Je kan ook verschillende second opinions vragen. Bij beleggen second opinion na second opinion vragen, helpt om een objectief beeld te krijgen van de prestaties van de vermogensbeheerder. Ook als je twijfelt over andere zaken, bijvoorbeeld de jaarlijkse kosten die de vermogensbeheerder in rekening brengt, kan een second opinion erg nuttig zijn. Houd er wel rekening mee dat een second opinion niet altijd gratis is.

Vermogen verplaatsen naar een andere vermogensbeheerder

Als je niet tevreden bent over de prestaties van de vermogensbeheerder en je geen vertrouwen hebt in de verbeteringen die men aanbrengt, kan je overwegen om het geld te verplaatsen naar een andere vermogensbeheerder. Dit is echter een drastische stap en je moet je ervan bewust zijn dat dit ook risico’s met zich meebrengt. Zorg ervoor dat je goed onderzoek verricht naar andere vermogensbeheerders en dat je hun beleggingsstrategieën en trackrecord grondig analyseert. Of je kan natuurlijk zelf je vermogen beginnen te beheren, maar weet dat er natuurlijk een reden was waarom je in de eerste plaats al een vermogensbeheerder overwoog.

Klacht indienen over de vermogensbeheerder

Indien de vermogensbeheerder zijn afspraken niet nakomt, is het mogelijk om een formele klacht in te dienen. De klachtenbehandeling verloopt via het Kifid (Klachteninstituut financiële dienstverlening). Er kan ook naar de rechter worden gestapt. Of het al dan niet nuttig is om een klacht in te dienen, verschilt per situatie. Het is aan te raden om vooraf juridisch advies in te winnen.